Cloud

Wenperiode

Img

Nieuwe vrienden, nieuwe omgeving

Wendagen voor de kinderen op de BSO

 • Wendagen

  Voor kinderen breekt er een spannende tijd aan als zij vier jaar worden. Zij starten op school en beginnen bijna gelijktijdig met de BSO. Alles is nieuw, er is een nieuw ritme, nieuwe kinderen en nieuwe leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Voor BSO Super Kiddo’s is het belangrijk dat de kinderen om deze reden de kans krijgen om te wennen, kennis kunnen maken met de ruimte, de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Als dit proces soepel en fijn verloopt zal het kind zich eerder emotioneel veilig voelen en zich sneller op zijn gemak voelen op de BSO.

  Bij BSO Super Kiddo’s is ervoor gekozen om de kinderen doormiddel van twee wendagen te laten wennen.

  De eerste wendag vragen wij de ouders om het kind zelf van school op te halen en indien mogelijk met de pedagogisch medewerkers en de groep kinderen mee te lopen naar de BSO. Hier zal de pedagogisch medewerker samen met de ouder een intakegesprek doen waarbij het kind al rustig kan rondkijken in de ruimte en kan spelen. De ouder zal na het gesprek een uurtje weg gaan, waarbij het kind de kans krijgt te wennen. Afhankelijk van de schooltijden, zal het kind tussen 15.30-16.30 wennen.

  De tweede wendag zal de pedagogisch medewerker die het kind op de eerste wendag heeft gezien het kind van school ophalen. Het kind loopt samen met de kinderen en de pedagogisch medewerker naar de BSO en zal hier de middag verblijven. Wij vragen de ouders het kind om 16.30uur weer op te halen, zodat de dag niet te lang duurt.

  Op de wendagen wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  De pedagogisch medewerker stellen zichzelf voor aan het kind
  Gedurende het eerste moment wordt het nieuwe kind voorgesteld en benoemen alle kinderen hun naam
  Bij de eerste wendag mag een kind die al op de BSO zit (bij voorkeur een kind uit de klas van het wenkind) het wenkind de ruimte en het speelmateriaal laten zien
  De pedagogisch medewerker leggen gedurende de wendag duidelijk uit hoe de dag eruitziet, zodat het kind weet wat er komen gaat.

  Hoe ziet een wendag eruit?

  • De pedagogisch medewerker stellen zichzelf voor aan het kind
  • Gedurende het eerste moment wordt het nieuwe kind voorgesteld en benoemen alle kinderen hun naam
  • Bij de eerste wendag mag een kind die al op de BSO zit (bij voorkeur een kind uit de klas van het wenkind) het wenkind de ruimte en het speelmateriaal laten zien
  • De pedagogisch medewerker leggen gedurende de wendag duidelijk uit hoe de dag eruitziet, zodat het kind weet wat er komen gaat.

Kinderen-en-de-wenperiode-op-de-bso-3