Cloud

Veiligheid en gezondheid

Img

Beleid veiligheid en gezondheid

Kinderopvangorganisaties in Nederland dienen zich aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) te houden. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Een van deze kwaliteitseisen is dat de kinderopvang een beleid veiligheid en gezondheid dient te hebben. Deze heeft tot doel het fysiek veilig en gezond opvangen van kinderen te waarborgen.

Meer informatie over de werkwijze omtrent veiligheid en gezondheid kunt u vinden op de locatie.

rondleiding-op-de-bso

Wilt u onze BSO bezichtigen, maakt een afspraak voor rondleiding.

Onbezorgd uw kinderen op de BSO

img
 • EHBO gediplomeerde pedagogen

 • Veilig en gekeurd speelgoed

 • Vier ogen principe wordt gehanteerd

 • Werken conform de wet IKK

 • Schone en hygiënisch speelruimtes

Oog voor verborgen gevaren

Structuur veilige en gezonde kinderopvang

Binnen het beleid veiligheid en gezondheid hebben wij bij Superkiddo's ervoor gekozen om de volgende structuur aan te houden

 • img
  img
  Algemene veiligheid en gezondheid​

  Kinderen leren wat grote en kleine risico’s zijn en de maatregelen die wij hebben genomen om deze te minimaliseren.

 • img
  img
  Veilig en gezond pand en materialen

  Pand en materiaal gerelateerde afspraken waarin veiligheidsmaatregelen zijn benoemd waar het pand aan dient te voldoen

 • img
  img
  Hygiene op de kinderopvang

  Voor de kinderen is het van belang dat zij zich in een hygiënische omgeving bevinden en speeltuig schoon is om de kans van ziektes te verkleinen.

 • img
  img
  Pedagogische medewerkers

  Onze pedagogische medewerkers werken uit liefde voor de kinderen op de BSO. Zij staan voor een veilige opvang en de ontwikkeling van de kinderen.

 • img
  img
  Vierogenprincipe​

  Het vierogenprincipe betekent dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten, terwijl de medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

 • img
  img
  Veiligheid tijdens calamiteiten​

  Bij Superkiddo’s mag een pedagogisch medewerker, nooit met meer dan het wettelijk toegestane op te vangen kinderen per pedagogisch medewerker, alleen in het pand aanwezig is.

Alles over ons pedagische beleid terug

Het ouderhandboek geeft nieuwe ouders inzicht in de missie, filosofie, het beleid en de procedures die in ons centrum worden gevolgd.

Binnen onze kinderopvang is er gedurende de openingstijden te allen tijde ten minsten één medewerker aanwezig met een kinder-EHBO.

Hoewel wij het zoveel mogelijk proberen te voorkomen, gebeuren er soms ongevallen op de kinderopvang. Een deel van deze ongevallen zijn ongevallen die horen bij het opgroeien, zoals het vallen met het leren fietsen op een driewieler, of het struikelen over de eigen voeten. Ongeacht de reden van het ongeval, kan het voorkomen dat een kind gewond raakt.

ACHTERWACHTREGELING

Indien er slechts één pedagogisch medewerker wordt ingezet in overeenstemming met het BKR, dient er ten alle tijden een achterwacht beschikbaar te zijn. Deze persoon moet bij calamiteiten binnen 15 minuten bij de kinderopvang kunnen zijn. Deze persoon is tijdens de opvangtijden waarbij een pedagogisch medewerker alleen staat, altijd telefonisch bereikbaar.