Cloud

Pedagogisch beleid

Img

Alles staat in het belang van de kinderen?

Onze pedagogische uitgangspunten en houding

De pedagogische medewerkers die bij BSO Superkiddo’s werken, hebben respect voor het individu en aandacht voor persoonlijke groei. Superkiddo’s heeft kinderen veel te bieden: de aanwezigheid van leeftijdsgenoten, de groep, professionele leiding en een op het kind afgestemde omgeving.

Kinderen krijgen alle ruimte zich in hun eigen tempo en manier te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving. Ons beleidsplan is daarop afgestemd en kun je in verschillende disciplines onderverdelen.

Kernpunten van ons pedagogisch beleid

Omgangsregels op de BSO

Uw kind is in goede handen

Wij gebruiken positieve en consistente technieken on kinderen aan te moedigen en waken over hun veiligheid

img
 • Wij benaderen kinderen met respect

 • Kinderen moeten plezier hebben op het kindercentrum en zich prettig voelen.

 • Wij bieden kinderen een huiselijke en warme sfeer

 • Wij geven de kinderen individuele aandacht.

 • De pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders

 • Wij willen kinderen ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen

img
 • Zieke kinderen mogen niet naar de BSO komen

 • Huisdieren mogen niet mee worden genomen naar de BSO

 • Kinderen mogen niet alleen naar buiten of naar huis

 • Kinderen mogen geen eigen eten meenemen, mits anders afgesproken

 • Eten doen de kinderen aan tafel

 • Kinderen moeten zelf hun speelgoed opruimen

De buitenschoolse opvang als aanvulling op de schoolactiviteiten van uw kind

Een samenwerking tussen scholen en Superkiddo's zorgt ervoor dat de betrokkenheid wordt vergroot. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn en uiteindelijk leidt dit tot de beste begeleiding voor de kinderen.

Meer informatie

Voor een mooie toekomst

Waar is ons beleid op gericht?

Ons beleid is er op gericht dat kinderen hun plaats in te toekomst weten op te eisen aan de hand van verschillende aspecten.

 • img
  img
  Lichamelijke ontwikkeling

  Onder de lichamelijke ontwikkeling van kinderen, verstaan wij het stimuleren van de motoriek en zintuigen.

 • img
  img
  Cognitieve ontwikkeling

  Bij cognitieve ontwikkeling, gaat het er om dat de hersenen verder worden ontwikkeld en het denkvermogen wordt vergroot.

 • img
  img
  Taalkundige ontwikkeling

  Taal is de voedingsbodem voor de algehele ontwikkeling van een kind. Wij besteden daarom veel aandacht aan lezen en spreken.

 • img
  img
  Creatieve ontwikkeling

  De creativiteit en fantasie bij kinderen is oneindig. De creative ontwikkeling maakt kinderen bewust van wat goed of slecht is.