Cloud

Ziektebeleid

Img

Zieke kinderen en de opvang

Bij Superkiddo’s hebben we een protocol opgesteld, hoe wij met zieke kinderen omgaan en welke acties wij ondernemen bij ongevallen.
Ons uitgangspunt is, dat een ziek kind zich niet in een drukke omgeving moet begeven en het beter voor hun is om thuis bij papa of mama te zijn om uit te zieken.
Een ziek kind heeft vanzelfsprekend meer aandacht nodig, dit kan ten koste gaan en in het nadeel van de andere kinderen zijn. Onze medewerkers moeten immers hun aandacht over alle kinderen verdelen.

Ons ziektebeleid is afgestemd op de verschillende vormen, zoals een kind ziek kan zijn, hieronder kunt u teruglezen hoe wij dat hebben onderverdeeld.

Uw kind is thuis al ziek

Wanneer kinderen zich niet lekker voelen of – in hun vel zitten, betekent het niet dat zij ziek zijn en mogen ze gewoon op de BSO komen. Onze medewerkers zullen wel een oogje in het zeil houden en als het verergerd de ouders inlichten en in samenspraak beslissen of beter is om het kind op te halen van de BSO.

De volgende punten zijn wel kenmerken van een ziek kind, in dat geval moet de kinderen thuis blijven.

Uw-kind-is-ziek

Uw kind heeft een besmettelijke ziekte

Wanneer kinderen een ziekte hebben, dat besmettelijk is, dan mogen ze zolang overdraagbaar is niet op de BSO komen en zich bevinden tussen de andere kinderen, want ze immers veel fysiek contact. Onder besmettelijke kinderziektes verstaan wij:

Uw kind wordt ziek op de BSO

Wanneer uw kind op de BSO ziek wordt, dan zullen we de ernst er van bepalen en of het verantwoordelijk is om uw kind die dag op de BSO te houden. Wanneer dat niet het geval is dan nemen we direct contact met u op en vragen wij u hem of haar op te halen. Daarom is het van groot belang dat u te allen tijde telefonisch goed te bereiken bent of dat wij contact kunnen op nemen met een door u aangewezen persoon.

Telefonisch-altijd-bereikbaar-voor-de-bso
Ehbo-op-de-buitenschoolse-opvang

Ongevallen

Wij doen er alles om ongelukken te voorkomen, helaas zit een ongeval in een klein hoekje en met kinderen die vaak onbesuisd te werk gaan, kan het tonverhoopt och voorkomen. In dat geval zullen wij de ernst van de schade beoordelen en kunnen we het soms zelf afhandelen, bijvoorbeeld als er een open wond is. Wij hebben de benodigde middelen in huis.
Echter wanneer de ongeval groter van aard is, dan zullen we altijd direct contact met u opzoeken, daarom moet er ten aller tijde iemand telefonisch iemand bereikbaar zijn voor onze medewerkers.

Hoofdluis

Bij hoofdluis mag een kind naar de BSO komen, we zullen wel de ouders van de andere kinderen hierover inlichten zodat zij daar rekening mee kunnen houden en actie op kunnen nemen en tijdig kunnen behandelen.

Hoofdluis-bij-kinderen-op-de-bso-rechts

Meer weten over ons beleidplan

Wilt u alles rustig op uw gemak doorlezen, hoe wij met zieke kinderen omgaan, download dan ons beleidsplan document en heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.