Cloud

Klachtenregeling

Img

Klachten

Wij streven er als kindercentrum altijd naar om uw kind met een glimlach thuis te laten komen. Desondanks kan het zijn dat er punten zijn waar u het niet mee eens bent.

In het kader van de wet kinderopvang is er een interne klachtenregeling opgesteld voor kinderopvang Super Kiddo’s

Ondanks de goede zorgen en de hoge kwaliteit die Super Kiddo’s nastreeft kan er in de samenwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht ontstaan. Super Kiddo’s neemt klachten serieus en ziet de klacht als een moment om van te leren en te groeien. Om op deze wijze de kwaliteit van de kinderopvang nog verder te verhogen.

girl-1

Ons streven is om elk kind met een glimlach thuis te laten komen

Interne klachtenregeling

Super Kiddo’s onderscheidt twee soorten officiële klachtenregelingen:

Interne klachtenregeling: Bij voorkeur maken ouders/ verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directe betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een officiële klacht worden ingediend. Deze officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht in behandeling nemen, mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De interne klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Nadat de klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de betrokkene en eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken. Binnen ten minste 6 weken na het indienen van de klacht, zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd, verstuurd worden naar de ouder.  Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kunt u kijken in de interne klachtenregeling die op locatie inzichtelijk is.

girl-1

Ons streven is om elk kind met een glimlach thuis te laten komen

Voor meer informatie over geschillen kunt u kijken op de site van de geschillencommisie

Geschillencommissie