Cloud

Dagindeling

Img

Hoe ziet een dag op de buitenschoolse opvang eruit?

Dagindeling

Binnen de dagindeling maken wij onderscheid in een korte middag, een lange middag (de woensdagen) en een vakantiedag. De dagindeling geeft kinderen inzicht en wat er komen gaat en zorgt voor een bepaalde mate van structuur en rust in de groep. In overleg met de kinderen kan er een klein beetje van de tijden worden afgeweken. Hebben de kinderen bijvoorbeeld om 16.45uur al erg trek in fruit dan kan er worden besloten iets eerder aan tafel te gaan.

DAGINDELING KORTE MIDDAG Gebeurtenis
14:30 uur Binnenkomst
15:00 uur Handen wassen en aan tafel zitten
15:10uur Warm eten
15:45 uur Tafel opruimen
16:00 uur Activiteit
16:45 uur Opruimen
17:00 uur Fruit
17:00/19:00 uur Vrijspelen/ Huiswerk
19:00 uur De BSO sluit
DAGINDELING LANGE MIDDAG Gebeurtenis
12:30 uur Binnenkomst
12:35 uur Handen wassen en aan tafel
12:45 uur Broodje eten
13:15 uur Tafel opruimen
13:30 uur Knutselopdracht voor de middag klaar maken
13:45 uur Activiteiten met leidster
14:15 uur De rest van de kinderen sluit zich aan
14:30 uur Jassen schoenen uitk
14:40 uur Handen wassen de kinderen groeten en aan tafel zitten
15:10 uur Warm eten
15:45 uur Tafel opgeruimen
16:00 uur Activiteit
16:45 uur Opruimen
17:00 uur Fruit
17:00 tot 19.00 uur vrijspelen/huiswerk
19.00 uur De BSO sluit
DAGINDELING VAKANTIEDAGGebeurtenis
8:30 uurBinnenkomst
8:40 uurDe kinderen mogen iets voor hun zelf doen
09:00uurOntbijten & bijkletsen
09:45 uurtafel opruimen
10:00 uurTV kijken
11:00 uurBeek lezen met leidster
11:30 uurOpruimen handen wassen en aan tafel
11:45 uurWarm eten
12:15 uurTafel opruimen
12:15 uurTafel opruimen
12:30uurVrij spelen
13:45uurOpruimen
14:00 uurActiviteiten samen met de leidster
14:45uurOpruimen
15:00 uurOpruimen
15:00 uurFruit
15:45uurTafel opruimen
16:00 uurVrij spelen
16:45 uurOpruimen
17:00 uurKoekje met drinken
17:00/19:00 uurVrijspelen/huiswerk
19:00 uur uurDe BSO sluit

Gedurende schoolvakantie worden er gedurende de week één á twee uitstapje ondernomen buiten de buitenschoolse opvang. Indien dit uitstapje gedurende lunchtijd plaatsvinden zullen de kinderen geen warme maaltijd aangeboden krijgen maar een broodmaaltijd. Ook kunnen de overige eettijden afhankelijke van de duur van de activiteit en de situatie afwijken.

Op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw kind? Wij laten uw kind eerst wennen. Maak een afspraak